Bülent SAÇAK

Tüberöz Meme

TUBULER MEME

Tüberöz meme toplumda çok da nadir sayılamayacak gelişimsel bir deformite neticesinde memelerde şekil bozuklukları, gelişim geriliği ve asimetri ile ortaya çıkan bir durumdur. Tüberöz meme tübüler meme olarak da adlandırılır. Deformitenin derecesi arttıkça kadının vücut harmonisine, psikososyal iyilik haline ve özgüvenine verdiği hasar giderek belirginleşir. 

Hayır.

Tüberöz memeler hacmen yetersiz veya küçük de olsa, deformitenin  sadece hacim azlığından kaynaklanmadığının altını çizmek gerekir. Tabloyu oluşturan problemin altında çok daha karmaşık anatomik ve gelişimsel bozuklukluklar yatar. Memenin gelişimsel yetersizliğinin ve küçük olmasının yanı sıra, konstriksiyon (daralma), meme cildinde yetersizlik, meme altı katlantısının olması gerekenden daha yukarıda konumlanması, meme ucunun fıtıklaşarak genişlemesi ve iki meme arasında asimetri tabloyu karmaşıklaştıran etkenler arasındadır. 

Hayır.

Tüberöz meme onarımı ve meme büyütme arasındaki farklar benzerliklerden çok daha fazladır. Tüberöz meme onarımında genellikle meme hacmi arttırılsa da, ayrıca her hastaya özel planlanmış, çok daha karmaşık ve teknik olarak özellikli yaklaşımlar gerekir. 

Tüberöz meme tanısı atlanmış, altta yatan sorun eksik olarak tanımlanmış hastalarda sadece meme büyütme uygulanması genellikle problemi kötüleştirebilir ve süreç memnuniyetsizlikle sonuçlanır. 

Tüberöz meme tanısı fizik muayene ile konur. İlk görüşmemiz kapsamlı bir fizik muayeneyi ve sorunun tüberöz meme olup olmadığının anlaşılmasını kapsar.

Bu nokta sizin gerçek beklentilerinizin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Genel sağlığınız, varsa sigara ve ilaç kullanımı, diğer alışkanlıklarınız, alerji ve hastalıklarınız sorgulanacaktır. Meme muayenesi ile ölçümler alınacak, meme ve meme uçlarınızın gövdenizle ilişkisi, cilt kaliteniz değerlendirilecektirTemel meme hastalıkları ve meme cerrahisi kursu

Tıbbi arşivleme ve planlama için fotoğraflarınız alınacaktır. Tedavi önerileri, ameliyat ve iyileşme ile ilgili bilgilerin verilmesi ve olası risk ve komplikasyonların anlatılması da görüşmenin kapsamı içindedir.

Bu ameliyatı talep eden kadınların fiziksel olarak sağlıklı ve emzirmiyor olması, hamile olmaması ve adolesan dönemini geçmiş olması gerekir.

Ameliyattan önce, ameliyata belli bir zaman kala kullanılmaması gereken gıda takviyeleri, ilaçlar ve bitkisel gıdalar bulunur. Bunlar hakkında hastaya bilgiler verilir ve hastanın bunlara uyması beklenir. 

Tüberöz meme onarımında planlama tamamen kişiseldir ve standart bir tedavi prosedüründen bahsetmek olanaksızdır. Çok ileri vakalarda arzu edilen sonucun tek ameliyatla alınamayacağını da vurgulamak gerekir. 

Tüberöz meme onarımında deformitenin aşağıda belirtilen her unsuru için, deformiteye olan katkısına göre farklı  sıralarla ve yöntemlerle düzeltici uygulamalar yapılabilir:

  • Meme tabanının daralması
  • Meme altı katlantısının idealden yukarıda konumlanması
  • Cildin yetersiz olması
  • Meme hacminin yetersiz olması
  • Meme ve meme ucunun sarkık olması
  • Meme ucunun geniş olması 

Tüm bu unsurların deformiteye katkısına göre insizyonlar ve uygulamalar planlanlanır. Uygulama vücudun farklı yerlerinden yağ alınıp meme bölgesine verilmesiyle tamamlanabilir. 

Tüberöz meme onarımı her ameliyat gibi, hastaların bilmesi gereken genel ve özel riskler içerir. Anesteziye ait riskler, her ameliyat bölgesinde var olan kanama, seroma (sıvı birikmesi), yara hattının iyileşmemesi, enfeksiyon, kötü iz kalması gibi riskler bu ameliyat için de geçerlidir.
İmplant kullanılacaksa, çevresindeki kapsülün sıkılaşması (kapsül kontraktürü) ve bunun neticesinde ağrı ve şekil bozukluğu gelişmesi, implant kılıf kısmının yırtılmasına bağlı jel kısmın kapsül içine veya dokular arasına karışması, kalıcı ağrı, meme ucunda his değişiklikleri, ciltten görünür implant , implantın pozisyon değiştirmesi gibi komplikasyonlar implant ile meme büyütme cerrahisine özel başlıca durumlar arasında sıralanabilir.
Son dönemde implant ile ilişkilendirilen bir lenfoma türü (BIA-ALCL: Meme Implantı ile ilişkili anaplastik dev hücreli lenfoma) saptanmıştır. Ayrıca cilt döküntülerinden eklem ağrılarına ve kronik yorgunluğa kadar bir dizi semptom da dönem dönem implantlara bağlanmıştır.
Tüm bu bilgiler ışığında hastalar implantları ömür boyu taşıma olasılığının her hasta için aynı olmadığını, implantlara ait yukarıda belirtilen bazı riskler dışında hastalık, yaşlanma, kilo değişiklikleri vb nedenlerle şekil bozuklukları gelişebileceğini, implantların tekini ve ikisini değiştirmek veya çıkartmak için başka ameliyatlara ihtiyaç duyulabileceğini anlamalıdır. Hastalar doktorunun uygun gördüğü periodlarda kontrollerini aksatmaması gerektiğini, klinik değerlendirmeye ek olarak gerekli durumlarda ultrason veya MR gibi görüntüleme yöntemlerine başvurulacağını bilmelidir.

Tüberöz meme patofizyolojisi son derece değişkendir, ve tedavi planı her hastaya, hatta her memeye özel planlanır. 

Tüberöz meme onarımında en sık tercih edilen kesiler meme ucunun çevresindeki koyu renkli areola ve normal cilt arasındaki geçiş hattı üzerinde yapılır. Alternatif yöntemler meme altı katlantısı kesileridir. Kesinin yerleşimi ameliyat öncesi görüşmenin önemli maddelerinden biridir; implantın tipi, istenen büyütme miktarı, hasta beklentileri ve cerrahın tecrübesi kesinin yerleşiminde belirleyicidir.

Tüberöz meme onarımı ameliyatı sonrası hastanede yatma süresi çoğunlukla bir geceyi geçmez. Bazı olgularda içeride oluşabilecek sıvıyı ve kanamayı dışarı alabilmek için dren kullanılabilir. Ameliyat sonrası özel pansumanlar, ameliyat sonrası sütyenler kullanılmaktadır, Bu pansumanların ve özel sütyenlerin ne kadar kullanılacağı kullanılan tekniğe ve implant türüne göre değişebilir. Hekim tercihi ile ameliyat sonrası kısa dönemler ağrı kesici ve antibiyotikler önerilebilir. Ağrı genellikle hızlı kaybolur ve ağrı kesici ihtiyacı genellikle bir kaç gün içinde kendi kendine ortadan kalkar. Genellikle ameliyattan 48-72 saat sonra duş izni verilir. Spor, masaj ve ağır aktivite gibi faaliyetlere dönüş çoğunlukla ameliyat tekniğine ve cerrahın tercihine göre değişkenlik gösterir, genellikle tamamen normale dönüş için ortalama 3 haftalık bir zaman gereksinimi vardır.

BANA ULAŞIN