Bülent SAÇAK

Meme

Onarımı

Cerrahi olarak tamamı veya bir kısmı alınan memenin tekrar bir bütün haline getirilmesi sürecine meme onarımı denilmektedir ve rekonstrüktif plastik cerrahinin temel uğraş alanlarından birisidir.

Teknikler ve ekipmanlar geliştikçe, kanser tedavisinde gelişen yeniliklere paralel olarak meme onarımı da az sayıda hastanın ayrıcalığı olmaktan çıkmıştır ve günümüzde bütüncül meme tedavilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Cerrahlar bugün hastalara birbirinden farklı seçenekler sunabilmektedir. Hiç bir seçenek mükemmel değildir, avantajlar ve dezavantajlar barındırır. En ideal sonuçlara ulaşmak hemen her zaman birden fazla sayıda cerrahi ile ve zamana yayılan şekilde mümkün olacaktır.

Hangi seçeneğin sizin için en iyisi olacağına ancak plastik cerrahınız ile yapacağınız görüşme ve muayeneden sonra karar verebilirsiniz. Onarım kısmi veya tam mastektomi ile aynı ameliyat sırasında yapılabileceği gibi, memenin hastalıklarına yönelik tedaviler ve ameliyatlar bittikten yıllar sonra dahi yapılabilir.

Bu metin hastaların konu ile ilgili temel sorularını ve bu soruların kısa ama mümkün olduğunca açıklayıcı cevaplarını bir araya getirmeye çalışmaktadır.