Dr.
Bülent SAÇAK

Meme DİKLEŞTİRME

MASTOPEKSİ

Meme Dikleştirme (mastopeksi) ameliyatı memenin fazla cildini uzaklaştırarak gövdede biraz daha yukarı taşınmasını ve sıkılaştırılmasını hedefleyen bir uygulamadır. Bu ameliyat ile ilgili en temel konuları bu kısımda derledim.

Kadın memesi genç ve canlı görünümünü sonsuza kadar koruyamaz. Yaş alma ve bağ dokularımızın gevşemesi, yerçekimi, gebelik ve emzirme, kilo değişimleri neticesinde meme dokuları ve meme cildi sarkarak aşağıya yönelir.  

Meme dikleştirme, başka sık kullanılan ismiyle mastopeksi, memedeki fazla cilt uzaklaştırılırken bez ve yağ dokusunu koruyan bir uygulamadır ve memenin daha arzu edilen bir forma getirilmesi işlemidir.

Memelerinizin sarkmasından, şeklinin değişmesinden dolayı  fiziksel ve / veya duygusal sorunlar yaşıyorsanız, fiziksel olarak sağlıklıysanız, tercihen sigara kullanmıyorsanız bu ameliyatı olabilirsiniz.

Memelerinizin sarkması ile beraber hacminden de yakınıyorsanız meme dikleştirme ameliyatının sonuçları  sizin beklentilerinizi karşılamayabilir.

Memelerinizin aynı zamanda büyük olduğunu düşünüyorsanız, dikleştirme prosedürlerini de içeren  meme küçültme cerrahisi talep edebilirsiniz. 

Meme hacminizin ufak olduğunu düşünüyorsanız, meme dikleştirme ile beraber protez ile meme büyütme talep edebilirsiniz. 

İlk görüşmemizde neden meme dikleştirme talebinde bulunduğunuzu anlamaya çalışıyoruz. Bu nokta sizin gerçek beklentilerinizi anlamamız açısından oldukça önemlidir. Genel sağlığınız, varsa sigara ve ilaç kullanımı, diğer alışkanlıklarınız, alerji ve hastalıklarınız sorgulanacaktır. Meme muayenesi ile ölçümler alınacak, meme ve meme uçlarınızın gövdenizle ilişkisi, cilt kaliteniz değerlendirilecektir. Tıbbi arşivleme ve planlama için fotoğraflarınız alacaktır. Tedavi önerileri, ameliyat ve iyileşme ile ilgili bilgilerin verilmesi ve olası risk ve komplikasyonların anlatılması da görüşmenin kapsamı içindedir.

Meme dikleştirme ameliyatı da pek çok plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ameliyatı gibi tamamen kişiye özel bir uygulamadır. Meme dikleştirme için tariflenmiş çok seyide teknik ve modifikasyon vardır. Uygulanacak teknik yaşınıza, vücut ölçülerinize ve meme formunuza, memenizin kompozisyonuna, cilt kalitenize, hayat aktivitelerinize ve alışkanlıklarınıza göre değişebilir. Size çok durumda birden fazla teknik anlatılır ve karar süreçlerine aktif olarak katılmanız beklenir.

Farklı kesi teknikleri olsa da tüm izler iç giyim/mayo/bikini içinde kalacak şekilde planlanır. 

Bu uygulamada hemen her zaman meme ucunun yer değiştirmesi ve yukarı alınması planlanır, bunun neticesinde memenin areola denen, normal ciltten ton farkıyla ayrılan ve ortasında meme ucu bulunan bölümü ile normal cilt arasında yuvarlak, belirsiz bir iz bulunur. Bu kısımda bazı hastalarda çok geniş olan areola da gerekirse küçültülebilir. Meme ucunun çok yukarı alınması planlanmıyorsa, areola geniş ise, tüm ameliyat bu izler üzerinden yapılabilir (Periareolar mastopeksi). 

Bu ize ilave olarak meme cildini toparlamak için areoladan meme altı katlantısına dik olarak uzanan ikinci bir iz (Vertikal skar peksi) de bulunabilir. Bazı hastalarda bu izler yeterli olurken, istenilen sonucu iyileştirmek için bu ize meme altı katlantısında yatay bir iz eklenebilir (Ters-T Skar peksi). Ters-T kesisi meme formuna ve tekniğe bağlı olarak uzun veya kısa olabilir. 

Erken dönemde ameliyattan çıktıktan hemen sonra bandaj ve pansumanlarınız olacaktır. Bir çok hastada ameliyat sahasındaki fazla kan ve serumları toplaması için drenler kullanılır. Drenler gelen miktar takip edilerek ortalama 2-3 gün içinde çekilecektir. Kullanılan özel cerrahi sütyenlere ortalama 3 hafta devam edilir.

Taburculukta enfeksiyonu engellemek için antibiyotikler, ağrı kontrolü için ağrı kesiciler reçete edilir. Drenler çekildikten sonra, veya ameliyatın 72. saatinde hasta yıkanabilir, su ile temas etmesinde sakınca kalmaz. Omuz hareketleri bazen kısa süreli kısıtlanabilir. 

Günümüzde kullandığımız çoğu dikiş alınmadan, kendi kendine erir. Dikişlerin alınması ve ameliyat sahasının kontrolü için  doktor takipleri konusunda doktor talimatlarını takip etmelisiniz.

Aktif spor yapıyorsanız tamamen normal aktivitelere dönmenin 3 – 6 hafta arasında süreceğini akılda tutmalısınız. 

Hayır. Hiç bir cerrahi uygulama risksiz değildir. Meme dikleştirme ameliyatı çok büyük oranda rahat bir deneyim olarak yaşanır ve hasta memnuniyeti yüksektir. Yine de görüşmede olası riskler hakkında bilgi almalı, ameliyat ile ilgili kazanımlarınız ve olası riskleri tartarak ameliyata karar vermelisiniz. 

Meme dikleştirme ameliyatını mutlaka yeterliliği ve deneyimi olan bir Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı yapmalıdır. Her türlü dikkat ve özene rağmen, hastaların açık olduğu bazı riskler vardır. Bu risklerin bir çoğu gerçekleşse dahi nihai sonuca ulaşılmasını engellemez ancak deneyimli bir doktor tarafından yönetilmesi yaşanacak sorunları en aza indirecektir. Başlıca riskler aşağıdaki gibidir.

Erken dönemde (ilk 2-3 hafta)

 • Anestezi riskleri
 • Derin venlerde pıhtı oluşması (derin ven trombozu), pıhtıların kopup akciğere ulaşması (emboli)
 • İlaçlara ve bantlara karşı gelişen allerjiler, kaşınmalar
 • Kanama (hematom) ve sıvı birikimi (seroma)
 • Enfeksiyon
 • Ağrı
 • Meme ve meme ucunda his kaybı, aşırı hassasiyet
 • Kesi hatlarında iyileşme bozukluğu, geç iyileşme
 • Meme ucunda dolaşım problemleri

Geç dönemde:

 • Meme şeklinde bozukluklar, memelerde çok çarpıcı asimetri
 • Yağ nekrozu
 • Meme ve meme ucunda sebat eden his kaybı, aşırı hassasiyet
 • Kötü izler

Hastaların akılda tutması gereken bir başka konu da memelerin bireysel özelliklerle, yaşlanmayla, hızlı kilo alıp vermeyle deformasyona uğrayacağıdır. Cerrahi arzu edilen sonucun kesin olacağının garantisi veremeyeceği gibi, sonucun çok uzun ömürlü olacağının da garantisi yoktur.

Aklınızdaki tüm soruları ameliyat öncesi cerrahınız ile özgürce konuşmanız ve karar sürecinde aktif rol almanız beklentilerinizin ve cerrahi hedeflerin birbirine yaklaşmasına, sonuç olarak da tüm süreçten yaşayacağınız memnuniyetin artmasına sebep olacaktır. 

BANA ULAŞIN