Tüberöz Meme

Bülent SAÇAK

Tüberöz Meme

TUBULER MEME

Tüberöz meme toplumda çok da nadir sayılamayacak gelişimsel bir deformite neticesinde memelerde şekil bozuklukları, gelişim geriliği ve asimetri ile ortaya çıkan bir durumdur. Tüberöz meme tübüler meme olarak da adlandırılır. Deformitenin derecesi arttıkça kadının vücut harmonisine, psikososyal iyilik haline ve özgüvenine verdiği hasar giderek belirginleşir. 

Meme Dikleştirme

Bülent SAÇAK

Meme DİKLEŞTİRME

MASTOPEKSİ

Meme Dikleştirme (mastopeksi) ameliyatı memenin fazla cildini uzaklaştırarak gövdede biraz daha yukarı taşınmasını ve sıkılaştırılmasını hedefleyen bir uygulamadır. Bu ameliyat ile ilgili en temel konuları bu kısımda derledim.

Cilt Kanserleri ve Cerrahisi

Bülent SAÇAK

Cilt Kanserlerinin

Cerrahi Tedavisi

Tümörün uzaklaştırılması ve onarım

Cildimiz vücudumuzun, ultraviyole ışınlar başta, her türlü dış etkene maruz kalan örtücü dokusu ve en büyük organıdır. Erişkinlerde cilt ortalama 1.8 m2 yüzey alanına sahiptir. Cilt kanserleri toplumda tüm kanserler içinde en sık görülen kanser türüdür. Ortalama olarak 5 kişiden birisi yaşam süresinde cilt kanserine yakalanacaktır. Öte yandan hem erken tanı konulabilmesi, hem de cerrahi ve diğer tedavilerin etkinliği sebebiyle başarıyla tedavi edilebilir bir kanser grubudur. Bu bölümde cilt kanserleri ile ilgili en temel soruları ve cevaplarını derlemeye çalışacağım. 

İmplant Revizyonu

Bülent SAÇAK

İMPLANT REVİZYONU

İmplantın Değiştirilmesi

Daha önce implant yerleştirilmiş olan hastalarda zaman içinde implanttan, implantı saran nedbe dokusundan (kapsül) veya memenin genel görünümünden kaynaklanan problemler gelişebilir. Bu problemlerden en sık karşılaşılanları ve çözüm önerilerini bu bölümde derlemeye çalıştım. 

Mikrocerrahi

Bülent SAÇAK

Mikrocerrahi

Rekonstrüktif mikrocerrahi ameliyat mikroskopları, hassas cerrahi enstrümanlar ve özel dikiş materyalleri kullanarak milimetre düzeyinde damarlara ve sinirlere müdahale edebildiğimiz, tek branşa ait olmamakla beraber plastik cerrahinin ana kollarından biri olan cerrahi disiplinin genel ismidir. Rekonstrüktif mikrocerrahi ile vücudun bir bölgesinden alınan bir dokunun başka bir bölgesine taşınabilmesi (serbest doku transferi) ve kopan uzuvların yerine dikilebilmesi (replantasyon) mümkün olabilmiştir. Bu sayede travma ve kanser sonrası başta olmak üzere vücutta oluşan, geçmişte tamiri mümkün olmayan doku ve fonksiyon kayıplarını kısmen veya tam olarak giderebilmekteyiz. Mikrocerrahi ameliyatların hemen tümü kişiye özeldir ve bazı durumlarda tek geçerli seçenektir.

Hakkımda

Hakkımda

Hakkımda

Plastik, Rekonstrüktif ve estetik Cerrahı

Doç.Dr. Bülent SAÇAK

1977 yılında İzmit, Kocaeli’de doğdu. İlkokulu İzmit Seka İlkokulu’nda okudu. Yatılı olarak Kadıköy Anadolu Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini 1995 yılında tamamladı.

Türk Kültür Vakfı-AFS bursu ile değişim öğrencisi olarak Stockholm, İsveç’de geçirdiği bir yılın ardından İstanbul Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 2002 yılında tamamlayarak tıp doktoru oldu. Aynı sene TC Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Prof.Dr.Lütfü BAŞ’ ın idaresindeki 1.Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde uzmanlık eğitimine başladı.

Uzmanlık eğitimimi tamamlamadan hemen önce, 2008 EBOPRAS (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery-EBOPRAS) Avrupa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlik Kurulu sınavlarını başarı ile geçerek yeterlilik diploması almaya hak kazandı. Aynı yıl içinde ulusal uzmanlık sınavı sonrası Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı oldu.

Uzmanlık sonrası, devlet hizmet yükümlülüğünü İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (Mart 2009-Aralık2011), askerlik yükümlülüğünü ise Artvin Borçka ilçesi Camili Hudut Karakolu’nda tamamladı (Ağustos 2010 – Temmuz 2011).

2012 yılı Ocak ayında  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent kadrosu ile görev yapmaya başlayan Dr Bülent Saçak Görev süresi içinde EURAPS (European Association of Plastic Surgery) Genç Plastik Cerrah Bursu’na laik görülmüş ve bu burs ile 2014 yılında Paris’te Dr. Eric ARNAUD ile kranyofasyal cerrahi üzerine 3 ay çalışma imkanı bulmuştur. Yine aynı yıl TÜBİTAK bursu ile Taichung – Tayvan’da 6 ay Dr. Hung-Chi CHEN ile çalışarak lenfödem ve ileri mikrocerrahi sertifikası almaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Güney Kore ve Birleşik Devletler’e kısa süreli mesleki ziyaretlerde bulunmuştur.

2015 yılında EURAPS üyesi olarak kabul edilen Dr. Bülent Saçak, 2016 -2021 yılları arasında Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. 2017 yılında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçenti ünvanı almış, 2020 yılında doçent temsilcisi olarak Fakülte Yönetim Kurulu’na seçilmiştir. Halen bu idari görevine ilave olarak 2019 yılından itibaren EURAPS Türkiye temsilcisi sıfatıyla yönetim kurulu üyesi ve 2021 yılından itibaren Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak çalışmaya devam etmektedir.

Dr. Bülent Saçak 2021 yılında Sağlık Bakanlığı’nın üniversite akademisyenleri için bireysel sözleşme zorunluluğu getirmesi sonrasında yaşanan sürecin ardından akademik ve idari görevlerine Marmara Üniversitesi çatısı altında devam etmektedir. Ancak pratiğini ve cerrahi uygulamalarını 2021-2022 döneminde İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde sürdürmüş, 2022 yılı Ekim ayından itibaren ise Acıbadem Ataşehir Hastanesinde çalışmaya devam etmektedir.

Rekonstrüktif plastik cerrahi, baş-boyun cerrahisi, mikrocerrahi ve meme rekonstrüksiyonu, meme estetiği, kraniyofasyal ve ortognatik cerrahi Dr. Bülent Saçak’ın klinik pratiğinde en sıklıkla uğraştığı ve özel ilgi duyduğu alanlar olmakla birlikte, branşın tüm çalışma alanlarında hizmet vermeye ve mezuniyet öncesi ve sonrası akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Baş ve Boyun Kanserleri

Bülent SAÇAK

Baş ve

Boyun Kanserleri

Baş ve boyun kanserleri tüm kanserler içinde en sık izlenen kanser gruplarından birini oluşturur ve toplumda kabaca yüz kişiden biri hayatının bir döneminde bu kansere yakalanmaktadır. Kanser evresine göre tedavi edilebilir ve tedaviye plastik cerrahi, kulak burun boğaz, onkoloji, radyoloji, patoloji başta olmak üzere bir çok tıp disiplini katılır. Ancak daha önemli ve unutulmaması gereken bilgi baş ve boyun kanserlerinin önlenebiir olmasıdır.

SON SÖZ

  • Baş boyun kanserlerinden korunmanın en kolay yolu tütün ürünlerinden uzak durmaktır.
  • Baş boyun kanserlerinde tedavinin başarısını ve tedavi sonrası yaşam kalitesini etkileyen en önemli faktör erken tanıdır.
  • Hasta hekim işbirliği olabilecek en iyi sonuçların elde edilmesini sağlar.

Meme Büyütme

Bülent SAÇAK

Meme

Büyütme

Meme büyütme ameliyatı nedir?
Meme büyütme ameliyatları, meme implantları (protezler/silikonlar) yardımı ile memenin hacmini büyütmek için yapılan ameliyatlardır. Meme büyütme ameliyatları tüm estetik ameliyatlar içinde hastaların memnuniyet oranı en yüksek ameliyatlardandır. Meme büyütme ile memenin dolgunluğu ve yandan bakıldığında projeksiyonu artacak, karşıdan bakıldığında meme, bel ve kalça arasındaki vücut harmonisi iyileşecektir.

Meme Onarımı

Bülent SAÇAK

Meme

Onarımı

Cerrahi olarak tamamı veya bir kısmı alınan memenin tekrar bir bütün haline getirilmesi sürecine meme onarımı denilmektedir ve rekonstrüktif plastik cerrahinin temel uğraş alanlarından birisidir.

Teknikler ve ekipmanlar geliştikçe, kanser tedavisinde gelişen yeniliklere paralel olarak meme onarımı da az sayıda hastanın ayrıcalığı olmaktan çıkmıştır ve günümüzde bütüncül meme tedavilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Cerrahlar bugün hastalara birbirinden farklı seçenekler sunabilmektedir. Hiç bir seçenek mükemmel değildir, avantajlar ve dezavantajlar barındırır. En ideal sonuçlara ulaşmak hemen her zaman birden fazla sayıda cerrahi ile ve zamana yayılan şekilde mümkün olacaktır.

Hangi seçeneğin sizin için en iyisi olacağına ancak plastik cerrahınız ile yapacağınız görüşme ve muayeneden sonra karar verebilirsiniz. Onarım kısmi veya tam mastektomi ile aynı ameliyat sırasında yapılabileceği gibi, memenin hastalıklarına yönelik tedaviler ve ameliyatlar bittikten yıllar sonra dahi yapılabilir.

Bu metin hastaların konu ile ilgili temel sorularını ve bu soruların kısa ama mümkün olduğunca açıklayıcı cevaplarını bir araya getirmeye çalışmaktadır.